Om een hol te verlaten, moet de leider eerst een andere leider aanwijzen.

Als je leider inactief wordt, kunnen we daar niets aan veranderen. Wie weet of de leider morgen, over een week, of nooit meer terugkomt? Als je een hol met een actieve leider wilt, kun je naar een ander hol gaan of je eigen hol maken!